Home >> 2004 01
[WEN Kun1, MEI Ya-bo1, QIU Li-wen1, LIAO Zhi-yong1, Yuen Kwok-yung2, CHE Xiao-yan1]

2004 01 [Abstract](1150)[PDF:1169KB](1074)[HTML]
[LI Guo-feng, CHEN Jia n-hai, YANG Jing, GUO Dan, REN Fei, WANG Chun-xia, HOU Lian-bin]

2004 01 [Abstract](1796)[PDF:22KB](1123)[HTML]
[SU Yong-chun1, DENG Fan2, LU Di2, BAI Xiao-chun2, TAN Xiao-dan1, DONG Ai-rong1, LUO Shen-qiu2, DENG Qin-kai1]

2004 01 [Abstract](1442)[PDF:315KB](1259)[HTML]
[XIU Jian-cheng, OU Wen-chao, XIE Jin-guo, YANG Li, BIN Jian-ping, ZHA Dao-gang, LIU Yi-li]

2004 01 [Abstract](1434)[PDF:40KB](1194)[HTML]
[LU Yun-tao1, YUAN Lin1, JIAO Pei-feng1, YU Lei1, QIU Xiao-zhong1, ZHANG Li-sheng2, ZHONG Shi-zhen1]

2004 01 [Abstract](1378)[PDF:1010KB](1188)[HTML]
[CHI De-biao1, LEI Lin-sheng2, YANG Hong-xuan3, SUN Li-sa1]

2004 01 [Abstract](1664)[PDF:37KB](1164)[HTML]
[WANG Hai-yan1, XU Ru-xiang1, JIANG Xiao-dan1, LUO Shen-qiu2]

2004 01 [Abstract](1598)[PDF:232KB](1303)[HTML]
[XIAO Wei-wei1, MA Wen-li1, ZHANG Bao1, WANG Yan1, MAO Xiang-ming1, PENG Yi-fei1, SONG Yan-bin1, WU Qing-hua1, ZHENG Wen-ling2]

2004 01 [Abstract](1240)[PDF:159KB](1118)[HTML]
[WU Ai-guo, CHEN Hai-jin, TAN Yi-zhen, YAO Hong-bing,]

2004 01 [Abstract](1072)[PDF:31KB](956)[HTML]
[SUN Zhao-hui1, ZHENG Wen-ling1, ZHANG Bao2, SHI Rong2, MA Wen-li2]

2004 01 [Abstract](1450)[PDF:288KB](1028)[HTML]
[HUANG Hai1, MA Wen-li1, DONG Xing-qi2, ZHANG Bao1, WU Qinghua1, ZHENG Wen-ling3]

2004 01 [Abstract](947)[PDF:261KB](1265)[HTML]
[OUYANG Ping1, MENG Su-rong1, LIU Yan-bo1, XU Ding-li1, LAI Wen-yan1, PENG Li-sheng2, XU An-long2]

2004 01 [Abstract](1431)[PDF:43KB](1153)[HTML]
[YU Y an-hong, GONG Shi-peng, SU Gui-dong]

2004 01 [Abstract](1398)[PDF:37KB](1033)[HTML]
[XIE Qiu-you, LIANG Xiu-ling, LI Xun-hua, FENG Yan-qing]

2004 01 [Abstract](1186)[PDF:597KB](966)[HTML]
[JI Xi-qing, LI Chao-long, YANG Jin-cheng, LIU Xing-guo, WANG Meng-long, LIU Zhi-qi, LIN Jian-hua]

2004 01 [Abstract](2764)[PDF:52KB](1700)[HTML]
[HAN Yu-jing1, LAI Zhuo-sheng1, WANG Ya-dong1, JIANG Bo1, ZHOU Zhi-tao2, ZHOU Dian-yuan1]

2004 01 [Abstract](939)[PDF:295KB](1075)[HTML]
[WANG Wan-shan1, PIAO Zhong-xian2, HAN Ming-hu3, WANG Qi-wei1, PIAO Ying-jie1]

2004 01 [Abstract](2128)[PDF:898KB](1237)[HTML]
[GENG Jian, ZHU Mei-gang, DING Yan-qing, HAN Hui-xia]

2004 01 [Abstract](1640)[PDF:229KB](1163)[HTML]
[ZHA Zhen-gang1, LIN Hong-sheng1]

2004 01 [Abstract](1103)[PDF:240KB](1200)[HTML]
[ZHANG Xiao-ming1, HE Hui-xu1, HU Wei-lie1, L¨· Jun1, NIE Hai-bo1, LI Zhong-hua2, LI Qing-rong1, HUANG Xi-ao-ting1, WANG Yuan-li1, CAO Qi-you1, YAO]

2004 01 [Abstract](1015)[PDF:1106KB](1252)[HTML]
[JIANG Yao-dong1, ZHENG Shao-bin1, WANG Zhan-hui2]

2004 01 [Abstract](1567)[PDF:59KB](1290)[HTML]
[LUO Rong-cheng, HE Xin-bing, CAI Hong-bing, LI Ai-min]

2004 01 [Abstract](1645)[PDF:36KB](1136)[HTML]
[SU Jun, TIAN Hui, LI Chun-lin, WANG Jun, WANG Ying]

2004 01 [Abstract](1850)[PDF:36KB](1142)[HTML]
[ZHAO Guo-jin1, LIU Chun-xiao2, WU Guo-ding1, ZHANG Yao-guang1, Ou Xiang-xin1]

2004 01 [Abstract](1027)[PDF:28KB](1106)[HTML]
[TONG Jian, YAN Yu-sheng, WAN Lei-chi, CHEN Kun-tang, QIAN Xi-ming, CHEN Qun-qing]

2004 01 [Abstract](816)[PDF:31KB](1075)[HTML]
[HUANG Yuan-yuan1, HUANG Zong-hai1, CHEN Jian-fa1, TANG Fu-xiang1, YANG Wen-yu1, ZHENG Quan1, CHE Xiao-yan2]

2004 01 [Abstract](1511)[PDF:364KB](1261)[HTML]